نویسنده: 118printerdesign ارسال نامه

وب سایت: http://118printerdesign.7gardoon.com

مقالات

انواع چاپ پارچه

انواع چاپ پارچه

چاپ بر روی پارچه امروزه یکی از متدوال ترین و روزمره ترین فعالیت های صنعت چاپ و تبلیغات می باشد. در واقع چاپ تبلیغات روی پارچه آنچنان همه گیر شده است که عموم مردم حتی ذره ای به آن نمی اندیشند. به عنوان نمونه سعی کنید به یاد آورید آخرین پارچه ی منقشی ک

چاپ ترانسفر روی کاغذ، برگردان روی پارچه

چاپ ترانسفر روی کاغذ، برگردان روی پارچه

یکی از روش‌های چاپی که علی‌رغم کاربرد بسیار متنوع در صنعت نساجی، هنوز جای پای محکمی در ایران ندارد، چاپ ترانسفر است.البته این وضع چندان هم دور از انتظار نیست، چرا که صنعت پوشاک به عنوان کاربری اصلی این شیوه چاپی در کشور ما جایی ندارد.در حال حاضر، هست

چاپ نقش روی پارچه در ایران

چاپ نقش روی پارچه در ایران

هنر ایران درختی کهن است که ریشه در ژرفای خاک کویر و شاخه تا بلندی البرز و سایه بر سر مردمی دارد که پیوند خود با او نه بریده و نه کاسته اند .مردمی که با هنر به دنیا آمده و در کنار آن زندگی می کنند .چاپ پارچه تجسمی زنده از فرهنگ و هنر این سرزمین دارد . |